Afdelingshoofd Samenleving (2017-2019)

Ik kwam binnen in een periode dat de gemeente van Integraal Werken speerpunt had gemaakt. Uitspreken is één, maar er handjes en voetjes aangeven is niet een kwestie van het omdraaien van een bladzijde in een boek.

Je dit realiseren verplicht je tot naast organisatiekracht ook respect te hebben voor wat ‘de oude werkwijze’ heet. Het is net een processie lopen: twee stappen vooruit, eentje achteruit. Maar altijd met het doel voor ogen: vooruit.
Toen ik wegging bij deze gemeente kon ik een gezamenlijk ontwikkelde ontwikkelagenda “ “Eén beleid Samenleving” voor de afdeling overdragen, een ontwikkelagenda met de volgende inhoud: Opgavegericht werken, Monitoring Sociaal Domein, ICT Sociaal Domein, Doorontwikkeling Brede Toegang, Actieprogramma Zorg en Veiligheid, inhoudelijke afdelingsbrede beleidsevaluatie.