Leidinggeven aan jouw afdeling: met aandacht voor individuen in het team ga ik zonder blauwdruk aan het werk op inhoud, proces en talentontwikkeling.

Ik werk toe naar houvast waarbij het team zelf in staat is ontwikkelingen verder te brengen.

Jou en jouw team helpen bij het zetten van een volgende stap: modereren van doelgerichte teambijeenkomsten.

Meekijken over jouw schouder: bieden van mogelijkheid tot sparren over jouw inhoud, of dienen als klankbord voor jouw professionele persoonlijke vraagstuk. Wil je dit laatste, dan zal ik ook het drijfverenmodel Profile Dynamics inzetten.

Ontwikkelen van betekenis gevende bijeenkomsten: het organiseren van bijeenkomsten (10-250 deelnemers), met op maat ondersteuning als organisator of workshopleider.